บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
ข้อมูลสถานที่
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นบ่อน้ำพุร้อนผุดขึ้นจากใต้ดินมีน้ำพุร้อนอยู่ 3 แห่ง มีอุณภูความมร้อนประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส มีแร่ธาตุและก๊าซละลายอยู่ในน้ำทำให้น้ำมีรสและกลิ่น จากการตรวจสอบของสาธารณะสุขปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรค บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือ บึงสาป มีลักษณะเป็นลุ่มน้ำขัง มีป่าโปร่งล้อมรอบสลับด้วยเนินเตี๊ยๆ พื้นดินบางแห่งมีหินโผล่ขึ้นเป็นกลุ่มน้อยใหญ่สลับกันไป

ลักษณะเด่น
เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณภูมิระหว่าง45-60องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะสำหรับการแช่หรืออาบเพื่อการรักษาโรคและการผ่อนคลายแบบธาราบำบัด 2.เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ไม่มีกลิ่นกำมะถัน

ประวัติ
ตำนานเล่าว่าครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ และประทับที่บริเวณนั้น แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่า ไม่มีบ้านเรือนราษฎร จึงไม่มีไฟใช้ทำอาหาร จึงทรงสาปน้ำบริเวณใกล้ๆให้เป็นน้ำร้อน จึงเรียกบึงพระร่วงสาป ต่อมาภายหลังเรีกสั้นลงว่าบึงสาป และโจษจันกันว่าบึงสาปนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
ราคาเข้าชม

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุอัตราเข้าชม: ค่าแช่น้ำแร่ 30/คน ค่าเช่าห้องอาบน้ำแร่ 50/ห้อง
Cr.https://thailandtourismdirectory.go.th/


0 คอมเม้นต์

แสดงความคิดเห็น

Copyright 2019 © Tour Planet. All rights reserved.
Powered by Need Soft