ศูนย์หัตถกรรม ไม้แกะสลักบ้านถวาย

ศูนย์หัตถกรรม ไม้แกะสลักบ้านถวาย
ข้อมูลสถานที่
บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม­่ เป็นทีรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้, งานเดินเส้น-แต่งลาย, งานลงรัก-ปิดทอง, แอนติค,เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, ผ้าทอ, เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
ลักษณะเด่น
ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ประวัติ
บ้านถวาย เป็นหมู่บ้านไม้หัตถกรรมที่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อ.หางดง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ บ้านถวายเป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและต่างประเทศว่าเป็นแหล่งกำเนิดงานแกะสลักไม้ชั้นเลิศของจังหวัดมากว่า 50 ปี มีการสืบทอดฝีมือกันมารุ่นสู่รุ่น เริ่มต้นจากก่อกำเนิดของปูชนียบุคคลสามท่าน ได้แก่ พ่อหนานแดง พันธุสา , พ่อใจมา อิ่นแก้ว และพ่อเฮือน พันธุศาสตร์ ที่ได้เดินทางไปทำงานและเรียนการแกะสลักไม้ที่ร้านน้อมศิลป์ บ้านวัวลาย บริเวณประตูเชียงใหม่ จนนำมาเผยแพร่ในหมู่บ้านถวาย ในที่สุดก็กลายเป็นหมู่บ้านหัตกรรม และทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากงานแกะสลักไม้ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านถวายแล้ว บ้านถวายยังเป็นแหล่งหัตถศิลป์ที่โดดเด่น ได้แก่ งานเทคนิคสีเนื้อไม้ ที่โชว์ให้เห็นถึงความสวยงามของเนื้อไม้ตามธรรมชาติ งานเทคนิคสีแตกลายงา เป็นงานที่ตั้งใจให้สีเกิดการแตกแยกตัว เพื่อให้ดูคล้ายของเก่า และ งานแอนติค เป็นงานที่ทำขึ้น โดยใช้เทคนิคสีต่าง ๆ ทำเลียนแบบของเก่า–โบราณ นอกจากนั้นยังมีงานลงรักปิดทอง เครื่องเขิน ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
บ้านถวาย เป็นแหล่งศิลปะหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างผลงานไม้แกะมากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและต่างประเทศ อันเป็นสถานที่ที่นำมา ซึ่งชื่อเสียงของชาวบ้านถวาย
และเมื่อกล่าวถึง “งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้” บุคคลทั่วไปทุกคนจะต้องนึกถึง “ บ้านถวาย ” อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเหตุว่า งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้ ของบ้านถวายนั้น เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ทำขึ้นด้วยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และด้วยเหตุผลนี้ ในปี พ.ศ.2547 จากนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลของรัฐบาล บ้านถวายได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็น “หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ” ของประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น “ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village) ” แห่งแรกของประเทศไทย
Cr. https://thailandtourismdirectory.go.th/


0 คอมเม้นต์

แสดงความคิดเห็น

Copyright 2019 © Tour Planet. All rights reserved.
Powered by Need Soft